ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • Electronic Document Management System

  รูปที่ 3.9 ผังการไหลของการค้นหาเอกสารแบบใหม่ 36 รูปที่ 3.10 Process Flow ของการจัดส่งเอกสารทางเมล์ 37 รูปที่ 3.11 Process Flow ของระบบการค้นหาเอกสาร 38

  Read More
 • การออกแบบระบบสูบน้ำ

  การออกแบบระบบสูบน้ำ ขั้นตอนในการออกแบบระบบสูบน้ำ ขบวนการในการออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อนำน้ำจากแหล่งใดๆมาใช้อาจแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ...

  Read More
 • การเจียระไน (Grinding)

  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก การขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำจากพลาสติกนั้นมีหลายวิธี ดังนี้ 1.

  Read More
 • การเปรียบเทียบข้อดี

  การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปกับระบบก่อสร้างปกติ การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ...

  Read More
 • การออกแบบรายงาน (Report)

  2) รายงานแบบป้ายชื่อ (Label Wizard) หมายถึง การออกแบบรายงานเพื่อแสดงข้อมูลในรูปป้ายหรือฉลาก (Label ) ลักษณะคล้ายแบบ Columnar แต่สามารถแสดงหลาย ...

  Read More
 • การออกแบบแม่พิมพ์ยาง

  ระบบการออกแบบแม่พิมพ์อัดสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง ... ชุกรี แดสา1 สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์1* ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร2 ... โดยตัวอย่างรูป ...

  Read More
 • 4.หลักการออกแบบ

  หลักการออกแบบ มีดังนี้. 1. เอกภพ ( unity) 2. ความสมดุลย์ ( balance) 3. การเน้นให้เกิดจุดเด่น ( Emphasis) 4. เส้นแย้ง ( opposition) 5. ความกลมกลืน ( Harmony )

  Read More
 • ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E

  ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง โขนวิทยา: ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสยาม ออกแบบและพัฒนาโดย อาจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ อาจารย์ ...

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด