ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • ประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรม

  Sep 20, 2019· กากของเสียอุตสาหกรรม กากอุตสาหกรรมหมายถึง ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การ ...

  Read More
 • ภาวะพิษจากโลหะหนัก

  ภัยร้ายจากโลหะหนัก ไม่รู้ไม่ได้แล้ว. ภาวะพิษจากโลหะหนัก (Heavy Metal Poisoning) โลหะหนัก หมายถึง ธาตุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่า ขึ้นไป ซึ่ง ...

  Read More
 • การควบคุมค่า BOD COD …

  นําเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ทีระบายลงสู่แหล่ง ... ห้ามระบายออกจากโรงงาน ยกเว้นได้กระทําการอย่างใด ... อัตราการไหลและค่า ...

  Read More
 • บริษัท เอ็น

  รับของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบร่วม หมักทำปุ๋ย (083) รับจ้างผลิตปุ๋ย และขายวัตถุดิบให้โรงปุ๋ย

  Read More
 • About : EN

  บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ปัญหาด้านกากของเสียอุตสาหกรรมและมลพิษ ...

  Read More
 • การจัดทำระบบสาธิตเทคโนโลยีการ…

  ดำเนินการตรวจวัดแอมโมเนีย (nh 3) ค่าความเป็นกรดด่าง และการยุบตัวของตัวกลาง ณ ระบบบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพ ที่โรงงานไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โดย ...

  Read More
 • การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

  การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม. ประเภทต่าง ๆ ของการปนเปื้อนของน้ำเสียต้องใช้ความหลากหลายของกลยุทธ์ที่จะเอาการปนเปื้อนในน้ำออก

  Read More
 • ความเป็นมา

  1. หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรีด ดึง เหล็ก จะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. ...

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด