ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • ท่อคอนกรีต และ บ่อพัก

  บ่อพัก ท่อเหลี่ยม รูปแบบกรมทางหลวง 2015 (highway standard drawing 2015) สำหรับ ท่าสี่เหลี่ยมขนาด 100, 120, 150, 180, 210, 240 เซนติเมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ...

  Read More
 • งานปูนเบื้องต้น

  งานปูน มีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบ เช่น ในรูปของ คอนกรีต ปูนก่อ ปูนถือ หินขัด หินล้าง เป็นต้น 1.2 ชนิดของงานปูน แบ่งตามประเภทของงานได้ดังนี้

  Read More
 • (Mechanical Properties)

  เปลี่ยนรูปแบบถาวรหร ือแบบพลาสต ิก (Plastic Deformation)นอกจากความเครียดทั้ง 2 ชนิดนี้แล ว ยังมี ... เป นหลัก โดยจะพล็อตค าของ ความเค นในแกนต ...

  Read More
 • แบบหล่อคอนกรีต (Mold)

  บทความน่ารู้ของแบบหล่อคอนกรีต คุณสมบัติของแบบหล่อที่ดี 1.วัสดุที่ใช้ทาแบบหล่อควรมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย

  Read More
 • หิน

  ส่วนในเรื่องของการผสมคอนกรีต ขนาดของหินที่ต้องการก็จะต่างกันไปตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้รับ เช่น งานเทพื้นในที่ ...

  Read More
 • 1. (Scaffold) (Bracing)

  • ของคอนกรีตสดและเหล็กเสริม = 2,400xความหนา • ของวัสดุอื่นๆที่ฝังในคอนกรีต • นํ้าหนักของแบบนังร้านเอง่ ใช้ไม่น้อยกว า่ 50 กก./ม2 (ansi.)

  Read More
 • งบประมาณแผ่นดิน 2544

  อยู่ในรูปแบบ pdf ซึ่งเอาไปประมวลผลต่อได้ยาก จำเป็นต้องคัดลอกออกมาหรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อความหรือแฟ้มแบบสเปรดชีต ...

  Read More
 • พอลิไวนิลคลอไรด์

  พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride; IUPAC: Polychloroethene) มีชื่อย่อที่ใช้กันทั่วไปว่า พีวีซี (PVC) เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง . การใช้งาน. ในด้านการค้า พอลิไวนิลคลอไ ...

  Read More
 • STEEL CONSTRUCTION TODAY & TOMORROW

  เสียหายในรูปแบบดังกลาวนี้ ไดมีการจัดท ามาตรฐานทางเทคนิคขึ้นมา. ผลกระทบจากการเกิด. Great East Japan Earthquake ไดสงผลถึงอาคารศูนย์

  Read More
 • มาตรฐานงานทาง

  มยผ. 2131-57: มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) มยผ. 2132-57: มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

  Read More
 • ไฟในรูปแบบของ "Loft" | gaestebuchbilder.net

  ลอฟท์ - รูปแบบของการตกแต่งสถานที่อุตสาหกรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาใน 40 ปีของศตวรรษที่ XX เมื่อโรงงานมาถึงความรกร้างว่างเปล่าในช่วง Great ...

  Read More
 • หมวดที่ 5 งานคอนกรีต

  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) ปูนซีเมนต์ ... ได้ไม่น้อยกว่าระบุในแบบรูปหรือรายการละเอียดเฉพาะงาน และในคอนกรีต 1 ลูกบาสก์เมตร จะ ...

  Read More
 • การหดตัวของคอนกรีต

  การหดตัวของคอนกรีต ... และการหดตัวแบบแห้ง ในหลายกรณี การหดตัวทั้งสองชนิดนี้จะเกิดขึ้นไปด้วยกัน แต่มักจะรุนแรงต่างเวลากัน ...

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด