ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • Kenmore Washer Dryer Combo Troubleshooting & Repair ...

  Find the most common problems that can cause a Kenmore Washer Dryer Combo not to work - and the parts & instructions to fix them. Free repair advice! En español Live Chat online. 1-800-269-2609 24/7. ... Washer won't spin or agitate. 11 possible causes and potential solutions . Find solution. Washer won't spin. 19 possible causes and potential ...

  Read More
 • Common dryer problems

  Replace the timer if the contacts aren't working, the dryer won't start, heat or continue running, or the timer won't advance. August 1, 2014. How to replace a dryer timer. By Lyle Weischwill. If your dryer won't advance through the drying cycle, the timer might have failed. This step-by-step repair guide and video show how to replace a dryer ...

  Read More
 • Kenmore Dryer

  The rollers must spin freely to work properly. If the drum rollers ar... e worn out, the dryer won't turn properly. To determine if the support rollers are worn out, remove the belt from the dryer and try turning the drum by hand. If the drum does not rotate freely, check the support rollers for wear.

  Read More
 • Kenmore Dryer

  Here are the most common reasons your Kenmore dryer is stopping during its cycle - and the parts & instructions to fix the problem yourself. ... the dryer won't turn. To quickly determine if the belt is broken, reach into the dryer and turn the drum by hand. ... If the drum does not rotate freely, check the axles for wear. If the rollers spin ...

  Read More
 • Kenmore HE2 Plus, does not do final spin and drain ...

  Nov 26, 2014· Hello, My Kenmore HE2 Plus washer is having problems. At the end of a cycle the clothes are still soaked with water. I had a repair guy out to look at it and we figured out that all the mechanical parts are working fine, but what's happening is the cycle just shuts off before it triggers the final spin …

  Read More
 • Why is dyer not spinnig but belt is fine

  The rollers must spin freely to work properly. Over time, the drum roller axles can wear out, causing the rollers to bind. If the rollers are worn out or start binding, the motor will get overloaded and the dryer won't turn. To determine if the support rollers are worn out, remove the belt from the dryer and try turning the drum by hand.

  Read More
 • 110.26712690 Kenmore washer motor hums, but won't spin ...

  Jun 12, 2017· 110.26712690 Kenmore washer motor hums, but won't spin. Thread starter bluebee; Start date Jun 8, 2017; B. bluebee Premium Member. Joined Jun 8, 2017 Messages 5 Location Missouri. Jun 8, 2017 #1 Model Number 110.26712690 Brand Sears Kenmore Age 6-10 years We have a Kenmore 70 series washer. ...

  Read More
 • Common dryer problems

  Aug 20, 2013· "Well, the dryer heats up but won't spin," I told her. "It's probably a broken belt." I jumped on the interwebs to check my diagnosis and sure enough, we had a consensus. I knew a broken belt on a dryer was usually a pretty easy fix so I was fairly sure I wouldn't need a repairman to come out.

  Read More
 • Why won't my Kenmore Series 80 dryer not spin? | Shop Your ...

  Sep 24, 2015· Get shopping advice from experts, friends and the community! When I press the start button, I hear a hum but the drum doesn't spin. I pulled the dryer apart. There was lots of lint all over everything. I cleaned it off. I thought my rollers were bad, b/c I did hear squeaking before it failed. The belt is not damaged and I've replaced the drum rollers.

  Read More
 • Kenmore dryer won't stop spinning unless door is open ...

  Kenmore dryer won't stop spinning unless door is open. Report This by Manage My Life. July 14th, 2012. Our Kenmore dryer continuously runs, unless the door is open. It does not heat/dry unless the power is on and set to dry-but it will not stop spinning. We turned the breaker off and on. We're confused about this and haven't …

  Read More
 • FIXED

  Apr 26, 2012· FIXED Kenmore dryer won't spin with heavy load. Thread starter Kulaki; Start date Feb 24, 2012; K. Kulaki Premium Member. Joined Feb 24, 2012 Messages 4 Location New York. Feb 24, 2012 #1 Model Number 417.69052991 Brand Sears Kenmore Age More than 10 years Hello, My Sears Kenmore dryer started making a screeching sound during the dry cycle. ...

  Read More
 • FIXED

  Apr 26, 2012· FIXED Kenmore dryer won't spin with heavy load. Thread starter Kulaki; Start date Feb 24, 2012; K. Kulaki Premium Member. Joined Feb 24, 2012 Messages 4 Location New York. Feb 24, 2012 #1 Model Number 417.69052991 Brand Sears Kenmore Age More than 10 years Hello, My Sears Kenmore dryer …

  Read More
 • Kenmore Elite HE3 won't spin. Any suggestions to ...

  Jan 02, 2011· Kenmore Elite HE3 won't spin... Kenmore Elite HE3 won't spin. Any suggestions to trobleshoot? Thanks. Show More. Show Less. Ask Your Own Appliance Question. Share this conversation. Answered in 1 minute by: 1/2/2011. ... Our Kenmore elite HE3 gas dryer has not heat coming out. Last week did the same thing, my husband replaed the house and ...

  Read More
 • HOW

  The instructions below from DIYers like you make the repair simple and easy. Many parts also have a video showing step-by-step how to fix the "Will not tumble" problem for Kenmore 110.87872602. So, if your 110.87872602 dryer drum doesn't tumble, not turning or won't spin…

  Read More
 • Common laundry center problems

  If the dryer doesn't start when you push the start button, make sure the door is shut completely. If the dryer still won't start, a failed door switch, faulty push-to-start switch, wiring failure, bad dryer drive motor, blown thermal limiter fuse, bad electronic control board or failed dryer …

  Read More
 • My Dryer Makes a Low Humming Noise and Won't Spin | Hunker

  If this belt cracks or is otherwise damaged or broken, the drum won't spin and the dryer may make several interesting noises, including humming. Unfortunately, a broken belt must be replaced before the dryer can be restored to normal function. Contact your local service technician or the dryer manufacturer for repair assistance or advice.

  Read More
 • Common laundry center problems

  The drive motor won't start in the spin mode if the lid lock assembly doesn't detect that the lid is shut and locked. If your laundry center uses a washer lid lock, check to see if the washer lid locks shut during the spin mode. If the lid doesn't lock in the spin mode, then …

  Read More
 • Troubleshooting a Dryer: Drum Doesn't Tumble ...

  If the dryer makes a humming noise but the drum won't turn, it's fairly easy to assume the problem will be in the motor. The motor itself might be jammed or there could also be a fault with the capacitor. You can try checking by turning the dryer on, reaching in through the door to spin the drum by hand and closing the door again.

  Read More
 • Kenmore dryer won't stop spinning unless door is open ...

  Kenmore dryer won't stop spinning unless door is open. Report This by Manage My Life. July 14th, 2012. Our Kenmore dryer continuously runs, unless the door is open. It does not heat/dry unless the power is on and set to dry-but it will not stop spinning. We turned the breaker off and on. We're confused about this and haven't seen this problem ...

  Read More
 • FIXED

  Jul 25, 2012· I followed some online instructions to open the dryer up to take a look at the drive belt and it hasn't slipped off the pulleys or anything. Basically my dryer heats but it won't spin when I press start. Also, I quickly checked the outside vent (I did this all in 15 minutes prior to …

  Read More
 • Kenmore Washing Machine

  Here are the most common reasons your Kenmore washing machine won't spin - and the parts & instructions to fix the problem yourself. We make fixing things easier! En español Live Chat online. 1-800-269-2609 24/7. ... Refrigerator Dryer Range/Stove/Oven Washing Machine Dishwasher.

  Read More
 • Troubleshooting a Dryer: Drum Doesn't Tumble ...

  If the dryer makes a humming noise but the drum won't turn, it's fairly easy to assume the problem will be in the motor. The motor itself might be jammed or there could also be a fault with the capacitor. You can try checking by turning the dryer on, reaching in through the door to spin …

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด